Kandidati koji su uspješno završili CISCO Akademiju

I Generacija

1 Adel Amidžić
2 Adel Kadušić
3 Admir Karalić
4 Benjamin Talić
5 Bruno Prajninger
6 Edin Hujdur
7 Goran Karović
8 Harun Dizdarević
9 Ines Živković
10 Jasmin Habibović
11 Lejla Agičić
12 Malik Begagić
13 Marko Opačak
14 Semra Heco
15 Senad Topčić
16 Zoran Ćurić
17 Adi Spahić
18 Adis Mustabašić
19 Adnan Subašić
20 Alen Kovačević
21 Amir Rujanac
22 Bajro Ljubunčić
23 Bojan Sukurma
24 Edin Beriša
25 Fahrudin Salčinović
26 Ibrahim Slipić
27 Maja Marjanović
28 Marko Stergulc
29 Mia Dujmović
30 Mirza Alić
31 Sandra Gajić
32 Vedran Sajević
33 Admir Kasap
34 Adnan Ceco
35 Adnan Glumčević
36 Alem Gagula
37 Asim Delibašić
38 Benjamin Kratina
39 Damir Emić
40 Denis Radovanović
41 Edina Čerimović
42 Elvir Mujanović
43 Emir Kozlo
44 Ernad Terzić
45 Kemal Šanjta
46 Mersad Muhović
47 Snježana Rajković
48 Tomislav Rajković
49 Vlatko Bodul01.10.2019. Završena obuka za XI Generaciju Cisco Akademije

Pet polaznika XI generacije Cisco Akademije REZ Agencije [ Više... ]

31.01.2018. Počeo upis u prvi semestar XI generacije

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je počeo upis [ Više... ]

06.12.2017. Završena obuka za X generaciju Cisco Akademije

Još jedna generacija polaznika Cisco Akademije je završnim ispitom okončala obuku [ Više... ]

17.02.2017. Obavijest o upisu X generacije Cisco Akademije

Obavještavamo zainteresirane kandidate da vršimo upis na Cisco Certified Network Associate na Cisco Akademiji u REZ Agenciji. [ Više... ]Arhiva vijesti